Gennem mange års arbejde med familier med bl.a tilknytningsproblemer, har jeg erfaring med familieterapi, individuel terapi, parterapi og terapi med børn.

Grundlæggende for terapien er at finde frem til de traumer eller blokeringer, der spiller ind i ens hverdag i de nære relationer. Det er her følelserne kommer i spil, driller i samværet og konflikterne udspiller sig.

Det kan være så svært at være i nære relationer, at man trækker sig ind i sig selv isolerer sig og vender skyld og skam indad.

Med denne baggrund tilbyder jeg gennem forskellige former for terapi, sammen med dig/jer at bearbejde de problematikker, vi finder frem til. Jeg vil være til stede med mit nærvær i terapierne.

Familie-terapi

Familieterapi kan bruges mellem en forældre og et barn, men kan også være for hele familien, bestående af begge forældre og søskene. Der er vigtige sammenhænge i de følelsesmæssige bånd i en familie og den kigger vi på.

Der kan være behov for at arbejde individuelt med en af forældrene eller en forældre og et barn, alt efter hvilke følelsesmæssige problematikker, der ligger i familien.

Er der tale om tilknytningsproblemer, vil vi arbejde med forældre og det barn, der udviser tegn på denne problematik.

Individuel terapi

I den individuelle terapi arbejder jeg ud fra de ”her og nu” situationer, som fylder hos klienten. Med dette udgangspunkt arbejder jeg tilbage i personens historie og bruger kroppens reaktioner i forløsning af blokeringer, der er årsag til de følelsesmæssige problemer i nuet.

Det er vigtigt i mit arbejde, at jeg sammen med dig finder den måde at arbejde på, som passer til netop dig.
Der er forskellige måder at arbejde med problematikker på, bl.a. visualisering, kropslig adgang og en intellektuel tilgang.
Vigtigst af alt er, at jeg møder dig, og at du føler jeg ser dig, som den du er.
Er der tale om tilknytningsproblemer, vil vi arbejde med forældre og det barn, der udviser tegn på denne problematik.

Parterapi

I parterapien arbejder jeg med mødet mellem parterne. Ofte ligger der en vrede hos begge parter, idet de hver især ikke føler sig set af den anden og føler sig såret.

Vi bærer hver især vores historie med os og den spiller ofte ind og stiller sig i vejen for den relation, vi gerne vil have til partneren. Det skaber afstand og vi lukker ned for følelserne og passer på egen sårbarhed.

Det er vigtigt at få åbnet op for de følelser, der ligger bag problematikkerne og at hver især får kigget på egen baggrundshistorie, som spiller en rolle i den nuværende relation.

Vrede Børn

Børn bliver ofte opfattet som uartige eller umulige, når de i bund og grund er vrede eller kede af det. Vi taler om børn, der ”løber op ad væggene” eller ikke vil høre efter, hvad mor og far siger. Børnenes adfærd er ofte et råb om hjælp, idet de har det følelsesmæssigt svært og mangler kontakt. Det kan også være udtryk for en større eller mindre tilknytningsproblematik mellem barn og forældre. Børn har brug for at blive set og mødt, lige som de voksne har.

I mit arbejde på familiecentret har jeg mødt mange børn/familier med disse problemer og har fået en stor erfaring i arbejdet med genetablering af den manglende kontakt imellem barn forældre.

Om mig

Uddannelse: Ergoterapeut, kropspsykoterapeut, og chok traume terapeut.

Med min uddannelsesbaggrund har jeg arbejdet 4 år indenfor psykiatrien, og de sidste 15 år med familiebehandling på familiecentret Vibygård.
Udover min faglige uddannelse har jeg selv gennemgået en del livskriser, som giver mig en personlig erfaring og en baggrund for at møde mange mennesker på det sted, de er i livet.

Kontakt er et nøgleord i min terapi, kontakt til eget indre barn og kontakt i de nære relationer.

Jeg modtager løbende supervision.

Info

Priser:
Individuel terapi                  500,00 kr. pr. session
Parterapi og familieterapi  750,00 kr. pr session
Afbud senest 24 timer før ellers betales der fuld pris.
Mulighed for terapi centralt i København efter aftale
Anni Bergliot
Frederiksværkvej 79 B
3390 Hundested
mobil 20287636